Into the Abbys 10-9 Feat. Jola | Alchemy Stars

– Revy BT2 A3 Lvl 40 Eq 10
– Irridon BT2 A3 Lvl 2 Eq 3
– Erica MBT A3 Lvl 1 Eq 10 (BT2 is enough)
– Schwartz MBT A3 Lvl 1 Eq 10
– Jola MBT A3 Lvl 1 Eq 1

#alchemystars #白夜極光

最新情報をチェックしよう!